E-mail
 OVATION ของแท้ กับของเทียมต่างกันตรงไหน?
  
                  Ovation เป็นกีต้าร์ที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาเมื่อ 40 ปีที่แล้วโดยบริษัท Kaman แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านจะแปลกใจเป็นอย่างยิ่งว่าโดยความจริงแล้ว Kaman เป็นบริษัทผลิตเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงชิ้นส่วนของยานอวกาศที่ใช้ในองค์กร NAZA เป็นผู้คิดค้นผลิตกีต้าร์โอเวชั่นขึ้นมาและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันกีตาร์โอเวชั่นมีส่วนสำคัญคือ ด้านหลังของตัวกีต้าร์ จะสร้างด้วยวัสดุพิเศษชนิดเดียวกันกับที่ใช้สร้างใบพัด (โรเตอร์) ของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีความทนทานต่อแรงเหวี่ยง และความกดดันต่างๆ รวมถึงความร้อนที่ต้องเสียดสีกับอากาศตลอดเวลา มาทำเป็นส่วนหลังที่มีลักษณะสันฐานกลมนูน (หลังเต่า) รูปร่างลักษณะด้านหลังที่กลมนูนของกีต้าร์โอเวชั่นนี้เป็นสื่อรับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียง และผลักดันออกมาทางด้านหน้าได้ดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสร้างด้วยวัสดุพิเศษ เป็นสื่อนำเสียง ได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น รวมถึงไม่มีโครงสร้างภายใน และไร้เหลี่ยมมุม ของลำตัวกีต้าร์จึงทำให้เสียงของกีต้าร์โอเวชั่น มีพลังเสียงที่หนักแน่นชัดเจนกังวาน สดใสในทุกระดับเสียงโดยไม่มีความเพี้ยนของเสียง Distortion
 
                   จึงนับได้ว่า โอเวชั่นเป็นประดิษฐกรรมของกีต้าร์ในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต ซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากว่า 40 ปี และได้รับการยอมรับจากนักดนตรี ในทุกสไตล์การเล่นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ป๊อป ร็อค แจส คันทรี ฟิวชั่น และ คลาสสิค รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า นักดนตรีในบ้านเรา ล้วนแล้วแต่ใช้ โอเวชั่น ทั้งสิ้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นกีต้าร์ ท่านเหล่านั้นจึงเลือก สิ่งที่มีคุณค่า อันยังประโยชน์ ในการสรรค์สร้างผลงานเสียงเพลงเหล่านั้น กับกีต้าร์ โอเวชั่นควบคู่กันไป

                  โดยสรุปแล้วด้านหลังของกีต้าร์โอเวชั่น ที่เป็นหลังเต่านั้น จะมีเพียงบริษัท ฯ Kaman ผู้ผลิตกีต้าร์โอเวชั่นเท่านั้น ที่สร้างจากวัสดุพิเศษ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงทำให้กีต้าร์โอเวชั่น มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของกีต้าร์ดีที่สุด ในศตวรรษนี้ และศตวรรษหน้า ฉะนั้นเมื่อท่านจะซื้อกีต้าร์ หลังเต่าท่านจะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า กีต้าร์ที่ท่านซื้อนั้นผลิตโดยโรงงาน Kaman Ovaiton จริงหรือไม่ มิใช่เพียงรูปลักษณะ ที่คล้ายคลึงกันแล้ว จะได้เสียงเหมือ่นกีต้าร์โอเวชั่นหาใช่ไม่ กีต้าร์โอเวชั่นที่แท้จริงมีเพียง สามชื่อเท่านั้น บนหัวกีต้าร์ คือ 1 โอเวชั่น 2 Adamas (กีต้าร์โอเวชั่นรุ่นพิเศษ ซึ่งแพงที่สุดในตระกูลกีต้าร์โอเวชั่น) 3 Celebrity / Applause (กีต้าร์โอเวชันรุ่นประหยัดซึ่งเป็นรุ่นที่ราคาปานกลาง และราคาถูกที่สุด) และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ว่าจะเป็นกีต้าร์ Adamas or Celebrity / Applause ก็ตามจะมีคำว่า ผลิตโดยโอเวชั่นแห่งโรงงาน Kaman / Ovaiton อยู่ในตัวกีต้าร์ทุกตัว โปรดระวังของทำเทียม และเลียนแบบ เพื่อประกันความผิดหวัง ( ท่านจะต้องจำให้ได้ดีว่า กีต้าร์โอเวชั่นที่แท้จริงมีเพียง 3 ชื่อนี้เท่านั้น)
Last Updated on Friday, 20 November 2009 08:39
 

WHAT 'S HOT!!

 

column

dsflkfls

E-News Letter

Name:

Email:

 
© Copyright Capital Musical Co., Ltd. All Right Reserved.
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียด และราคาขายอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบกับพนักงานขาย
powered by bewebplus