ข้อมูล รร. สิ่นหมิน

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

:: สนง.เขตฯ พล.เขต 1
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: เทศบาลนครพิษณุโลก
:: สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

::
::
:: 
:: 
::
::

เรียนภาษาจีนออนไลน์
::
::
::
::
::
:: 
 

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสิ่นหมิน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2554

 


 

วัน เดือน ปี กิจกรรม
สิงหาคม
18 สิงหาคม 2554 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ป.1-3
19 สิงหาคม 2554 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

20 สิงหาคม 2554

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-3
21 สิงหาคม 2554  กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
27 สิงหาคม 2554  ทดสอบ YCT (โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาจีน